دکتر سید محمد صدرعاملی

پزشک عمومی


مقالات رژیم غذایی


دیابت


تألیفات


نشانی مطبکاستن از شیوع دیابتتجویز رژیم غذایی اینترنتشعر شهد لبمقالات رژیم غذاییبیوگرافیتألیفاتدیابتشعرصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگر