دکتر سید محمد صدرعاملی

پزشک عمومی


مقالات رژیم غذایی


دیابت


تألیفات


تألیفاتدیابتشعرصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگرنشانی مطبکاستن از شیوع دیابتتجویز رژیم غذایی اینترنتشعر شهد لبمقالات رژیم غذاییبیوگرافی